Διεύθυνση

Αγ. Κωνσταντίνου 5, Πειραιάς

Ώρες λειτουργίας:

10:00πμ – 20:00μμ (Δευτ-Παρ) 

Τηλέφωνο:

6906513536

ΟΞΥΜΕΤΡΑ

Πιστοποιημένα Οξύμετρα

Κορεσμός Οξυγόνου(SPo2)

SPO2 Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση των επιπέδων οξυγόνου στην κυκλοφορία του αίματος ενός ατόμου.

Το οξυγόνο στο αίμα κυκλοφορεί σε δύο μορφές:
– Ελεύθερο
– Προσδεμένο στην αιμοσφαιρίνη

Η αιμοσφαιρίνη μπορεί να είναι:
– Λειτουργική (Επιτρέπει την πρόσδεση και τη μεταφορά οξυγόνου)
– Μη λειτουργική (Δεν επιτρέπει την πρόσδεση και τη μεταφορά οξυγόνου
Καρβοξυαιμοσφαιρίνη (πρόσδεση CO) /Μεθαιμοσφαιρίνη)

Κάθε μόριο αιμοσφαιρίνης μπορεί να προσδέσει ως και 4 άτομα οξυγόνου.

Η μέτρηση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης (κορεσμός οξυγόνου στο αίμα) γίνεται με τα παλμικά οξύμετρα και συμβολίζεται ως SpO2.

Το παλμικό οξύμετρο:

Εκπέμπει 2 μήκη φωτός μέσω διόδων στο δάκτυλο, αναλύει τα αποτελέσματα (χρόνος απορρόφησης) μέσω ενός επεξεργαστή και παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην οθόνη.

Ο επεξεργαστής αναλύει την απορρόφηση του φωτός που
συμβαίνει στους ιστούς σε κάθε μήκος κύματος, ώστε να
υπολογίσει τις συγκεντρώσεις της αιμοσφαιρίνης και της
δεοξυαιμοσφαιρίνης.
Έτσι προκύπτει ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης που
λαμβάνεται από το παλμικό οξύμετρο.

Η μία δίοδος εκπέμπει φως
στο φάσμα του ερυθρού,
συνήθως στα 660nm, όπου
η δεοξυαιμοσφαιρίνη
απορροφά περισσότερο.
Η δεύτερη δίοδος εκπέμπει
φως στο φάσμα του
υπερύθρου, συνήθως στα
940nm, όπου η
οξυαιμοσφαιρίνη
απορροφά περισσότερο.

Υπολογίζεται έτσι αυτόματα ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης
σε οξυγόνο από τον τύπο SpO2=HbO2/(HbO2+Hb)